Hakkımızda

Sonosis Bilişim “Ankara Yazılım A.Ş.” Çözüm ortağı olarak Satış ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Firmanızın işlerini Enterprice ERP ye Enterprice ERP yazılımı ise bize emanet edebilirsiniz 10 yılı aşan Enterprice ERP yazılım tecrübelerimizden sizde yararlanabilirsiniz.


Firmamız aşağıdaki yazılımlar ile ilgili Satış ve Danışmanlık hizmetleri sunmaktadır

E-Fatura doğrudan entegrasyon

Şirketlerin aylık E-Fatura işletme maliyetlerini sıfır’a indirmek için tasarlanmıştır. Bir entegratör kullanmadan gelen ve giden faturalar için DİREK Gelir İdaresi ile Müşteri yazılımını (E.R.P. sistemini) birbirine bağlamaktadır.

Bu konuda GİB den direk entegrasyon onayını alarak testleri başarıyla geçmiştir.

Adaptör Özellikleri;

1) Müşterinin internet iletişim altyapısını kullanır. (ADSL,G.SHDSL …)

2) Haberleşmede SSL sertifikası ile HTTPS protokolünü kullanarak güvenli iletişim sağlar.

3) XML olarak müşteri yazılımından alınan faturaları GİB sistemine gönderir.

4) GİB sisteminden müşteriye gelen faturaları otomatik alır ve müşteri yazılımına verir.

5) GİB ile yapılan haberleşmelerdeki tüm zarfları / sistem yanıtlarını / uygulama yanıtlarını arşivler ve tüm hareketleri loglar.

Teknikmimari Yukarıda ticari fatura senaryosunun çalışma şekli gösterilmiştir.

Posta kutusu ve Gönderici birim tarafından GİB ile yapılan tüm işleri EnterPrice e-fatura adaptörü sağlamaktadır.

Adatör çalışma şekli;

1) Müşteri yazılımından oluşturulan e-fatura XML dosyasını okur.

2) GİB şematron kontrolünden geçirir ve faturayı XAdES formatında mali mühür ile imzalar.

3) İmzalanan faturayı zarflar/zipler ve HTTPS protokolüyle GİB sistemine gönderir.

4) Gib sistemine gönderilen faturanın sistem yanıtlarını otomatik alır ve işler.

5) Müşteri sistemine GİB den gelen faturaları/sistem yanıtlarını otomatik alır geçerlilik kontrolü yapar ve E.R.P. sisteminde kullanılmak üzere export eder. Not: Müşterinin GİB ile direk entegrasyon test ve onay işlemleri firmamızca yürütülmektedir

E-Arşiv doğrudan entegrasyon

Şirketlerin aylık e-arşiv fatura işletme maliyetlerini sıfır’a indirmek için tasarlanmıştır. Bir entegratör kullanmadan gelen ve giden faturalar için DİREK Gelir İdaresi ile Müşteri yazılımını (E.R.P. sistemini) birbirine bağlamaktadır.

Bu konuda GİB den direk entegrasyon onayını alarak testleri başarıyla geçmiştir.

Adaptör Özellikleri;

1) Müşterinin internet iletişim altyapısını kullanır. (ADSL,G.SHDSL …)

2) Haberleşmede SSL sertifikası ile HTTPS protokolünü kullanarak güvenli iletişim sağlar.

3) XML olarak müşteri yazılımından alınan faturaları GİB sistemine gönderir.

4) GİB sisteminden müşteriye gelen faturaları otomatik alır ve müşteri yazılımına verir.

5) GİB ile yapılan haberleşmelerdeki tüm zarfları / sistem yanıtlarını / uygulama yanıtlarını arşivler ve tüm hareketleri loglar.

Teknikmimari Yukarıda ticari fatura senaryosunun çalışma şekli gösterilmiştir.

Posta kutusu ve Gönderici birim tarafından GİB ile yapılan tüm işleri EnterPrice e-fatura adaptörü sağlamaktadır.

Adatör çalışma şekli;

1) Müşteri yazılımından oluşturulan e-fatura XML dosyasını okur.

2) GİB şematron kontrolünden geçirir ve faturayı XAdES formatında mali mühür ile imzalar.

3) İmzalanan faturayı zarflar/zipler ve HTTPS protokolüyle GİB sistemine gönderir.

4) Gib sistemine gönderilen faturanın sistem yanıtlarını otomatik alır ve işler.

5) Müşteri sistemine GİB den gelen faturaları/sistem yanıtlarını otomatik alır geçerlilik kontrolü yapar ve E.R.P. sisteminde kullanılmak üzere export eder. Not: Müşterinin GİB ile direk entegrasyon test ve onay işlemleri firmamızca yürütülmektedir

E-Defter doğrudan entegrasyon

Şirketlerin aylık E-Defter işletme maliyetlerini sıfır’a indirmek için tasarlanmıştır. Bir entegratör kullanmadan gelen ve giden faturalar için DİREK Gelir İdaresi ile Müşteri yazılımını (E.R.P. sistemini) birbirine bağlamaktadır.

Bu konuda GİB den direk entegrasyon onayını alarak testleri başarıyla geçmiştir.

Adaptör Özellikleri;

1) Müşterinin internet iletişim altyapısını kullanır. (ADSL,G.SHDSL …)

2) Haberleşmede SSL sertifikası ile HTTPS protokolünü kullanarak güvenli iletişim sağlar.

3) XML olarak müşteri yazılımından alınan faturaları GİB sistemine gönderir.

4) GİB sisteminden müşteriye gelen faturaları otomatik alır ve müşteri yazılımına verir.

5) GİB ile yapılan haberleşmelerdeki tüm zarfları / sistem yanıtlarını / uygulama yanıtlarını arşivler ve tüm hareketleri loglar.

Teknikmimari Yukarıda ticari fatura senaryosunun çalışma şekli gösterilmiştir.

Posta kutusu ve Gönderici birim tarafından GİB ile yapılan tüm işleri EnterPrice e-fatura adaptörü sağlamaktadır.

Adatör çalışma şekli;

1) Müşteri yazılımından oluşturulan e-fatura XML dosyasını okur.

2) GİB şematron kontrolünden geçirir ve faturayı XAdES formatında mali mühür ile imzalar.

3) İmzalanan faturayı zarflar/zipler ve HTTPS protokolüyle GİB sistemine gönderir.

4) Gib sistemine gönderilen faturanın sistem yanıtlarını otomatik alır ve işler.

5) Müşteri sistemine GİB den gelen faturaları/sistem yanıtlarını otomatik alır geçerlilik kontrolü yapar ve E.R.P. sisteminde kullanılmak üzere export eder. Not: Müşterinin GİB ile direk entegrasyon test ve onay işlemleri firmamızca yürütülmektedir

Enterprice ERP B2B

Yazılımın kapsamı

1) Ön muhasebe ve genel muhasebe

Tek düzen hesap planı, fis işlemleri, mali tablolar, yardımcı defter, büyük defter, yevmiye defteri.

2) Finansal işlemleri

Çek ve senet, Banka, Kasa, Bütçe, Dövizli cari hesaplar, personel hesapları, tahsilat ödeme planı.

3) Stok yönetimi, Pazarlama/Satış, Satınalma/tedarik

Stok takibi ve envanter, Satınalma, Sipariş, Teklif, Malzeme İhtiyaç önerisi, Müşteri/satıcı bazında bakiyeli mallar takibi (backorder), Barkodlu stok takibi ve barkod etiketi basabilme, stok grupları, dövizli stok takibi, fatura, irsaliye, stok sayımı, depolama, raf etiketi basabilme, asgari/azami stok seviyeleri takibi, mali raporlar (maliyet raporu, satışların kar-zarar raporu…), Plasiyer satışları ve prim sistemi, Analizler.

4) E-Bayi (b2b) işlemleri

Bayi ağına sahip olan işletmeler bayi takiplerini E-Bayi üzerinden çok daha hızlı ve iş yükü getirmeden B2B modülü ile yapabilmektedirler. B2B Modülü, bayinize vereceğiniz bir şifre ile size özel olarak hazırlanan web sitesi üzerinden bayinin giriş yapabilmesine, cari ekstresini alabilmesine, sipariş girebilmesine imkan vermektedir. Bu sayede muhasebe ,satınalma, satış gibi birimlerin iş yükü kaydedeğer bir şekilde azalmaktadır. Cari Ekstrelerin teker teker çıktılarının alınması, bayilere faks çekilmesi gibi işlemler yapılması gerekir. Bu işlem hem iş yükü hem de maliyet getirmektedir. E-Bayi B2B modülü kullanan bir işletme bayisine vereceği bir şifre ile tüm bu işlemlerden kurtulmuş olacaktır. Bayi, kendi cari ekstresini istediği zaman aralığı için kendisi alabilecek, istediği malzemeler için web’den online olarak siparişini geçecek, bu sipariş satış biriminin ekranına anında düşecek ve böylece verimlilik artışı sağlanacaktır.

Enterprice ERP B2C

B2c-Web / Enterprice entegre yazılımı B2C, ticari firmaların müşterilerine İnternet ortamından yaptıkları satış işlemleridir. Amaç, mevcut ve potansiyel müşterilerinize daha kolay ve daha düşük maliyetle online satış imkanı sağlamaktır.

Enterrpice ERP Otomoiv Servis Yazılımı

Servis İşlemleri

Otomotiv özel ya da yetkili servis işlerini yapan firmalar için tasarlanmıştır. Aracın servise gelişi ile iş emri açılması ile başlayan işlemleri. Yedek parça girişi, İşçilik Girişi, Sarf Malzeme girişi, Ekspertiz teklif işlemleri ve garanti takibi için arıza kodlarının tanımlanması ile faturalama işlemlerinin yapılıp, Araca sigorta takibinin yapılması, garanti işlemlerinin takibi ve servis rapor analizlerinin takip edildiği bölümdür.

 

Özellikleri;

Araç Randevu İşlemleri,

Araç Kayıtları,

İş emri,

İş emri parça işçik girişleri

İş emri ekspertiz teklif işlemleri

Onarım irsaliyeleri

Onarım faturaları

Sigorta işlemleri

Garanti işlemleri

Servis raporları

Enterprice ERP Standart Ticari Çözümler

Yazılımın kapsamı

1) Ön muhasebe ve genel muhasebe

Tek düzen hesap planı, fis işlemleri, mali tablolar, yardımcı defter, büyük defter, yevmiye defteri.

2) Finansal işlemleri

Çek ve senet, Banka, Kasa, Bütçe, Dövizli cari hesaplar, personel hesapları, tahsilat ödeme planı.

3) Stok yönetimi, Pazarlama/Satış, Satınalma/tedarik

Stok takibi ve envanter, Satınalma, Sipariş, Teklif, Malzeme İhtiyaç önerisi, Müşteri/satıcı bazında bakiyeli mallar takibi (backorder), Barkodlu stok takibi ve barkod etiketi basabilme, stok grupları, dövizli stok takibi, fatura, irsaliye, stok sayımı, depolama, raf etiketi basabilme, asgari/azami stok seviyeleri takibi, mali raporlar (maliyet raporu, satışların kar-zarar raporu…), Plasiyer satışları ve prim sistemi, Analizler.